null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Rembertów udziela pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Do Dzielnicowego Zespołu można zgłaszać wnioski o sądowe zobowiązanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii oraz sprawy dotyczące łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (m.in. sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym czy bez stosownego zezwolenia).

Wypełniony wniosek można wysłać na podany poniżej adres Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowego Zespołu Rembertów, można go również złożyć w siedzibie Zespołu w czasie dyżuru oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie, z dopiskiem „dane osobowe”).

Członkowie Zespołu oczekują Państwa w każdy poniedziałek w godz. 17.30 - 19.00 w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, pokój 220, tel. 22 44 33 931.

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap