null

Kolejny próbny alarm w Przedszkolu nr 160 w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 28 maja 2018 roku z inicjatywy Delegatury BBiZK w dzielnicy Rembertów dzieci z Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie miały możliwość spotkać się funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z JRG 13 oraz z dzielnicową Komisariatu Policji Warszawa Rembertów.  

Dzień 28 maja 2018 r. był dla przedszkolaków oraz opiekunów z Przedszkola nr 160 w Rembertowie okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w sytuacji zagrożenia pożarowego. Celem próbnej ewakuacji było nabycie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie obecne dzieci z 5 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki.

Na boisku przed budynkiem przedszkola w miejscu zbiórki czekała na dzieci niespodzianka - samochód ratowniczy PSP z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 oraz radiowóz z KP Warszawa Rembertów. Dzieci miały możliwość z bliska przyjrzeć się wyposażeniu samochodów oraz dowiedzieć się jak dysponują służby podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, z ogromnym zaciekawieniem wysłuchiwały opowieści mundurowych oraz z chęcią wypowiadały się na zadawane pytania. Dodatkową atrakcją dla dzieci było możliwość przymierzenia hełmu lecz największą radość sprawiła dla dzieci możliwość lania wody wężem.