null

Kolejne spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 217 z cyklu "o odpowiedzialności karnej" w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 16 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu spotkań z młodzieżą pt. „o odpowiedzialności karnej nieletnich”.

Pracownik delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z dzielnicową Komisariatu Policji Warszawa Rembertów przeprowadzili wśród uczniów klas VII pogadankę profilaktyczną o odpowiedzialności karnej nieletnich za ich zachowania oraz działania w różnych miejscach, także w szkole.

Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji jakie grożą za popełnione przestępstwa i wykroczenia. Policjantka wyjaśniała dzieciom jakie niesie za sobą niebezpieczeństwo związana z narkomaniom, piciem alkoholu, paleniem papierosów (również papierosów elektronicznych) oraz przemocą. Uczniowie zostali pouczeni o odpowiedzialności karnej za używanie wulgarnych słów w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie.

Ponadto policjantka omówiła z młodzieżą zjawiska cyberprzemocy, a przede wszystkim uczuliła uczniów by rozważnie zamieszczali wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

Uczniowie z wielką uwagą i skupieniem wsłuchiwali się w wypowiedzi policjantki oraz zadawali pytania. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali zakładki do książek, na których znajdują się informacje dot. udzielania pierwszej pomocy oraz numeru alarmowego 112, ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.