null

Kolejna próbna ewakuacja w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kolejna placówka oświatowa, chcąc zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły, przeprowadziła próbną ewakuację, w celu kontroli i poprawy jej procedur.

W dniu 25 września br. zostały przeprowadzone próbne ćwiczenia ewakuacyjne w Szkole Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie. W treningu uczestniczyła, jako obserwator, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Rembertów.

Ćwiczenia obejmowały uruchomienie alarmu i wykonanie symulacji wyjścia z budynku, by utrwalić zasady oraz procedury dotyczące wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu alarmu i komunikatu głosowego uczniowie oraz osoby przebywające w placówce udały się na zewnątrz budynku do punktu zbiórki. Symulacja trwała około trzech minut, a  jej przebieg odbył się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i obecnie obowiązującego reżimu sanitarnego.

Przypominamy o wynikającym z ustawy obowiązku przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.