null

Kluby Radnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

  1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
  2. Klub może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.
  3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
  4. Przewodniczący klubu zgłasza Przewodniczącemu Rady Dzielnicy skład osobowy klubu.
  5. Kluby radnych mogą posiadać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
  6. Klub może zajmować stanowisko we wszystkich sprawach, stanowiących przedmiot obrad sesji Rady Dzielnicy. Stanowisko klubu radnych przedstawia jego przedstawiciel.
  7. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta. Kluby radnych mogą jednak występować do Burmistrza Dzielnicy o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów.

(§ 16 statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)