null

Kapitan Wyderka czyli bezpieczeństwo nad wodą latem i zimą

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Kapitan Wyderka" to program prewencyjno-edukacyjny skierowany do dzieci, które w atmosferze zabawy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, zaznajamiają się ze znakami występującymi nad wodą, pracą ratowników oraz ucza się jak prawidłowo wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia.

W dniu 20 sierpnia br. w Domu Kultury "Wygoda" dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach Rembertowskiego Lata w Mieście 2013, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizowała spotkanie edukacyjne podczas którego najmłodsi mogli zapoznać sie z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą. Prowadzący zajęcia asp. Paweł Pławecki z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII poprzez obraz, grę i zabawę, które świetnie przemawiały do wyobraźni dzieci, mówił o niebezpieczeństwach jakie niesie woda, uczył bezpiecznego korzystania z akwenów oraz w sytuacji zagrożenia jak prawidłowo wezwać pomoc. Integralną cześcią prowadzonych zajść był komiks edukacyjny, który otrzymało każde dziecko, gdzie postacią pierwszoplanową jest właśnie kapitan Wyderka.

 

http://pragapd.policja.waw.pl/portal/r7/454/42000/Uczymy_z_Kapitanem_Wyderka.html