null

Kadencja 2020 - 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

kk

kk

kk

W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr 50/XV/2019 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2019 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Pocisk (procentowa frekwencja 2,1%) w następującym składzie:

RADA OSIEDLA (kadencja 7.02.2020 - 6.02.2024)

1. Kumięga Bożena - przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kubicki Jerzy - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla
3. Mingielewicz Urszula - przewodnicząca Zarządu Osiedla
4. Adamczyk Krzysztof
5. Cymbalista Elżbieta
6. Górska Anna
7. Hoppe Robert
8. Kaszewski Marian
9. Kwaśnicki Andrzej
10. Pazik Wiesław
11. Żółw Magdalena

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
              tel. 22 44 33 768, faks 22 44 33 783
              rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl