null

Kadencja 2020 - 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

kk

kk

kk

W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr 49/XV/2019 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2019 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Kawęczyn - Wygoda (procentowa frekwencja 2,5%) w następującym składzie:

RADA OSIEDLA (kadencja 8.03.2020 - 7.03.2024)

1. Barwiejuk Jerzy
2. Bieńkowska Anna
3. Domańska Sylwia
4. Kazimierz - Drażba Małgorzata
5. Niemyjski Henryk
6. Orliński Krzysztof
7. Paderewski Michał
8. Ruszczyk Mateusz
9. Skalik Tadeusz
10. Szczepański Dariusz
11. Szymkowska Urszula

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
              tel. 22 44 33 768, faks 22 44 33 783
              rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl