null

Kadencja 2018 - 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwałą nr 194/808/2018 z dnia 26 września 2018 roku powołał członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Zmiany w skladzie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów dokonano uchwałą nr 18/72/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2019 roku.

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów:   

 • Halina Andruszko
  radna Rady Seniorów Dzielnicy

  wieloletnia mieszkanka Rembertowa. Z zawodu nauczycielka z 45 letnim stażem. Na emeryturze. Od 10 lat członek Rembertowskiej Akademii Seniora
   
 • Barbara Burtniak
  radna Rady Seniorów Dzielnicy

  emerytka. wieloletnia mieszkanka Rembertowa. Związana z samorządem od 1998 roku. Przewodnicąca Rady Osiedla Nowy Rembertów w latach 2000 - 2007, radna gminy Warszawa - Rembertów a nastepnie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W latach 2014 - 2018 wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Rembertów w Radzie Seniorów Dzielnicy Rembertów w latach 2015 - 2018. Obecnie wskazana przez Radę Dzielnicy na przedstawiciela w Radzie Seniorów Dzielnicy Rembertów.
    
 • Czesław Ochenduszka
  radny Rady Seniorów Dzielnicy
  absolwent uczelni wojskowych oraz Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Francais de Gestion w Warszawie. Od 1998 roku zwiazany z samorządem gminy Warszawa - Rembertów, a nastepnie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W latach 2007 - 2010 zastępca burmistrza Dzielnicy Rembertów. Działalność na rzecz seniorów: Delegat do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Sekretarz mazowieckiej delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, przedstawiciel Rady Dzielnicy Rembertów w Radzie Seniorów Dzielnicy Rembertów w latach 2015 - 2018, kierownik sekretaratu UTW SGH w Warszawie.
   
 • Janusz Osiński
  radny Rady Seniorów Dzielnicy
  wieloletni mieszkaniec Rembertowa. Wykształcenie techniczne i ekonomiczne - wyższe. Członek Rembertowskiej Akademii Seniora oraz Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów I kadencji w latach 2015 - 2018. 
   
 • Krzysztof Osiński
  radny Rady Seniorów Dzielnicy

  wskazany przez Zarząd Dzielnicy na przedstawiciela w Radzie Seniorów Dzielnicy Rembertów (uchwała nr 18/72/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2019 roku)
   
 • Elżbieta Piechal
  radna Rady Seniorów Dzielnicy
  długoletnia mieszkanka Rembertowa. Emerytka. 
   
 • Barbara Słoniewska
  radna Rady Seniorów Dzielnicy
  członek Rembertowskiej Akademii Seniora od 2010 roku. wieloletnia mieszkanka Rembertowa. Wykształcenie wyższe - lekarz weterynarii
   
 • Lucyna Barbara Wieczorek
  wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy
  wieloletnia mieszkanka Rembertowa. Emerytka. Absolwenta Uniwersytetu w Poznaniu.
   
 • Teresa Wrześniewska
  radna Rady Seniorów Dzielnicy
  wykształenie wyższe mgr prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletni pracownik administracji rządowej w kraju i za granicą. Obecnie na emeryturze. Członek Rembertowskiej Akademii Seniora od początku jej powstania. Przez dwie kadencje członek zarządu RAS. Członek Rady Osiedla Stary Rembertów Kolonia. Członek Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów I kadencji w latach 2015 - 2018.
   
 • Ireneusz Wrześniewski
  Przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy
  przedstawiciel do Warszawskiej Rady Seniorów

  Były pracownik naukowy Morskiego Instututu Rybackiego w Gdyni - dyrektor. Dyplomata w dwóch turach w Ambasadzie RP w Stanach Zjednocznych Ameryki Północnej - Radca Ekonomiczny Ambasady. Dyrektor Generalny Projektu Banku Światowego w Afryce - Somalia - Ekspert Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Dyrektor departamentu w administracji państwowej. Dyrektor w Biurze Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (Samorząd Gospodarczy). Parę lat w samorządzie miasta Sopot. Obecnie emeryt. Wiceprezes Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów". Przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów I kadencji w latach 2015 - 2018.

Wykaz radnych, których odwołano:  

 • Zbigniew Magnucki
  radny Rady Seniorów Dzielnicy
  emeryt, wieloletni mieszkaniec Rembertowa. Zwiazany z samorządem od 1998 roku. radny gminy Warszawa - Rembertów, a nastepnie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2013-2014. W 2018 roku wybrany na zastępca burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wskazany przez Zarząd Dzielnicy na przedstawiciela w Radzie Seniorów Dzielnicy Rembertów (uchwała nr 191/791/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 4 wrzesnia 2018 roku). W dniu 16 maja 2019 roku Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjął rezygnację Pana Zbigniewa Magnuckiego (uchwała nr 18/71/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. warszawy z dnia 16 maja 2019 roku)  


Kontakt:

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 314
tel. 22 44 33 768 fax 22 44 33 783
radaseniorow.rembertow@gmail.com
www.radaseniorowrembertow.pl 

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 pok. 314
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl