null

Kadencja 2017 - 2020 (likwidacja)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarządzone przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wybory uchwałą: 

- nr 115/XXXIX/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Stary Rembertów - procentowa frekwencja 0,8% (brak kworum),

- nr 143/XLVIII/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Stary Rembertów - procentowa frekwencja 0,3% (brak kworum),

- nr 159/LIV/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Stary Rembertów - procentowa frekwencja 0,2% (brak kworum),

- nr 29/VI/2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Stary Rembertów - procentowa frekwencja 0,1% (brak kworum),

- nr 45/XIV/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla "Stary Rembertów" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Stary Rembertów" - procentowa frekwencja 0,5% (brak kworum).

 

W dniu 11 marca 2020 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr 61/XVIII/2020 w sprawie likwidacji Osiedla „Stary Rembertów”, jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 

kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
             tel. 22 44 33 768, faks 22 44 33 783 
             rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl