null

Kadencja 2016 - 2020 (likwidacja)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarządzone przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wybory uchwałą:  

- nr 56/XVII/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Nowy Rembertów" - procentowa frekwencja 0,7% (brak kworum),

- nr 70/XXII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Nowy Rembertów" - procentowa frekwencja 0,3% (brak kworum),

- nr 98/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Nowy Rembertów" - procentowa frekwencja 0,3% (brak kworum),

- nr 121/XLI/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Nowy Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Nowy Rembertów" - procentowa frekwencja 0,2% (brak kworum).

 

W dniu 11 stycznia 2018 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr 126/XLIV/2018 w sprawie likwidacji Osiedla „Nowy Rembertów”, jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.