null

Kadencja 2016 - 2020 (likwidacja)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarządzone przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wybory uchwałą:  

- nr 58/XVII/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Polanka" - procentowa frekwencja 0,6% (brak kworum),

- nr 66/XX/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Polanka" - procentowa frekwencja 0,8% (brak kworum),

- nr 78/XXV/2016 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Polanka" - procentowa frekwencja 0,5% (brak kworum),

- nr 99/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Polanka" - procentowa frekwencja 0,4% (brak kworum),

- nr 120/XLI/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Polanka” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Polanka" - procentowa frekwencja 0,2% (brak kworum).

 

W dniu 11 stycznia 2018 roku Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr 127/XLIV/2018 w sprawie likwidacji Osiedla „Polanka”, jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.