null

Kadencja 2016 - 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr 57/XVII/2016  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Pocisk (procentowa frekwencja 4,4%) w następującym składzie:

Rada Osiedla (kadencja 26.02.2016 - 25.02.2020)

1. Kumięga Bożena - przewodnicząca Rady Osiedla
2. Prończuk Mariusz - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla
3. Mingielewicz Urszula - zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla
4. Adamczyk Krzysztof - sekretarz Osiedla
5. Cymbalista Elżbieta
6. Górska Anna
7. Hoppe Robert
8. Kaszewski Marian
9. Leończyk Urszula
10. Pazik Wiesław

W dniu 25 lutego 2020 roku upływa kadencja aktualnej Rady Osiedla. Wybory na kolejną kadencję Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zarządziła uchwałą:

- nr 50/XV/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wyborów do Rady Osiedla "Pocisk" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
              tel. 22 44 33 768, faks 22 44 33 783
              rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl