null

Kadencja 2016 - 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr  59/XVII/2016  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Stary Rembertów - Kolonia (procentowa frekwencja 2,4%) w następującym składzie:

 

Rada Osiedla (kadencja 5.03.2016 - 4.03.2020)

1. Sosiński Andrzej - przewodniczący Rady Osiedla
2. Dębowczyk Paula - zastępca przewodniczącego Rady Osiedla
3. Derdzikowski Paweł - przewodniczący Zarządu Osiedla
4. Strumski Konstanty - zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla
5. Siemiątkowska Anna - sekretarz Osiedla
6. Abratański Piotr
7. Kobiałka Krystyna
8. Kowalkowski Artur
9. Soszka Stefan
10. Szeląg Jolanta
11. Wrześniewska Teresa

 

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
             tel. 22 44 33 768, faks 22 44 33 783 
             rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl