null

Kadencja 2016 - 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr  55/XVII/2016  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Kawęczyn-Wygoda (procentowa frekwencja 4,1%) w następującym składzie:

RADA OSIEDLA (kadencja 21.02.2016 - 20.02.2020) 

1. Domańska Sylwia - przewodnicząca Rady Osiedla
2. Bogusławski Maciej - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla
3. Barwiejuk Jerzy - przewodniczący Zarządu Osiedla
4. Szulim Edward - zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla
5. Długokęcki Bogdan
6. Kochanek Tomasz
7. Niemyjski Henryk
8. Olęcka Jolanta
9. Orliński Krzysztof
10. Skalik Tadeusz
11. Wierzbicki Wiesław

W dniu 20 lutego 2020 roku upływa kadencja aktualnej Rady Osiedla. Wybory na kolejną kadencję Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zarządziła uchwałą:

- nr 49/XV/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wyborów do Rady Osiedla "Kawęczyn - Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
              tel. 22 44 33 768, faks 22 44 33 783
              www. rembertow.waw.pl