null

Radni Dzielnicy (2014 - 2018)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl 

Burtniak Barbara
KWW Mieszkańcy Rembertowa
Okręg wyborczy nr 3
Pracowała w komisjach: Mieszkaniowej; Samorządowej; Infrastruktury Technicznej i Budżetu

 

 


Stanisław Choiński radny Dzielnicy RembertówChoiński Stanisław
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach: Bezpieczeństwa (wiceprzewodniczący); Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Samorządowej; Rewizyjnej 


 

 


         Figat Maksym
         KW Prawo i Sprawiedliwość
         Okręg wyborczy nr 2
         Pracował w komisji: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

Górczyński Mirosław
Koalicyjny KW SLD Lewica Razem
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach: Bezpieczeństwa (wiceprzewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu
Jarzęcki Marek 
KWW FORUM DLA REMBERTOWA
Okręg wyborczy nr 1
Pracował w komisjach: Bezpieczeństwa (przewodniczący); Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju; Samorządowej

 

 

 

Kaczyński Michał
KW Warszawska Wspólnota Samorządowa
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju;  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

 

 

Kądeja Agnieszka
KW Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 2
Pracowała w komisjach: Bezpieczeństwa; Samorządowej

 

 

 

Kowalczuk Stanisław 
KWW FORUM DLA REMBERTOWA 
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach: Infrastruktury Technicznej i Budżetu; Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

 

 

Lis Tomasz
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju (przewodniczący); Rewizyjnej; Mieszkaniowej

 

 

 

Ługowski Andrzej
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach: Mieszkaniowej (przewodniczący); Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju (wiceprzewodniczący); Rewizyjnej

 

 

 

Melak Józef
KW Warszawska Wspólnota Samorządowa
Okręg wyborczy nr 1
Pracował w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Infrastruktury Technicznej i Budżetu

 

 

 

Ochenduszka Czesław
KW Warszawska Wspólnota Samorządowa
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (wiceprzewodniczący); Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 

 

 

Piotrowski Arkadiusz
KW Platforma Obywatelska RP
Pracował w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Samorządowej

 

 

 

Leszek Piórkowski radny Dzielnicy RembertówPiórkowski Leszek 
KWW FORUM DLA REMBERTOWA
Okręg wyborczy nr 2 
Pracował w komisjach: Rewizyjnej (przewodniczący); Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju; Mieszkaniowej

 

 

 

Pogorzelski Alfred 
KW Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 3 
Pracował w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju; Mieszkaniowej

 

 

 

Portasiewicz Grzegorz
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 1
Pracował w komisjach: Infrastruktury Technicznej i Budżetu (przewodniczący); Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

 

 

 

Prusakiewicz Paweł
KW Rembertów Bezpośrednio
Okręg Wyborczy nr 2
Pracował w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Bezpieczeństwa

 

 

 

Ślusarczyk Justyna
KWW FORUM DLA REMBERTOWA
Okręg wyborczy nr 3 
Pracowała w komisjach: Samorządowej (przewodnicząca); Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (wiceprzewodnicząca)

 

 

Wosztyl Artur
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (przewodniczący); Samorządowej (wiceprzewodniczący); Bezpieczeństwa

 

Henryk Wróbel radny Dzielnicy RembertówWróbel Henryk
KWW FORUM DLA REMBERTOWA
Okręg wyborczy nr 1
Pracował w komisjach: Rewizyjnej (wiceprzewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu (wiceprzewodniczący); Bezpieczeństwa

 

 

Wykaz radnych, którym wygaszono mandat w kadencji 2014 - 2018

Mieczysław Golónka, KWW FORUM DLA REMBERTOWA, okręg wyborczy nr 1, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17.12.2014 r. 

Barbara Augustynowicz-Figat, KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 3, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17.12.2014 r. 

Marek Karpowicz, KW Platforma Obywatelska RP, okręg wyborczy nr 3, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17.12.2014 r. 

Michał Zyga, KW Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów", okręg wyborczy nr 3, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30.08.2016 r.

Maciej Iwanicki, KW Platforma Obywatelska RP, okręg wyborczy nr 2, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17.07.2017 r.

Mariusz Chłopik, KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 2, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4.01.2018 r.

Zbigniew Magnucki, KKW SLD Lewica Razem, okręg wyborczy nr 2, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15.06.2018 r. 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap