null

Kadencja 2013 - 2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarządzone przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wybory uchwałami:  

- nr 79/XVIII/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Stary Rembertów - procentowa frekwencja 0,8% (brak kworum),

- nr 100/XXIV/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
nie doprowadziły do wyłonienia członków Rady Osiedla "Stary Rembertów - procentowa frekwencja 0,9% (brak kworum).

 

W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr 155/XLVII/2013 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 17 września 2013 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Stary Rembertów (procentowa frekwencja 2%) w następującym składzie:

 

RADA OSIEDLA (kadencja 24.10.2013 - 23.10.2017)

1. Krassowski Mieczysław - przewodniczący Rady Osiedla
2. Maciejewska Dorota - zastępca przewodniczącego Rady Osiedla
3. Mierzejewski Piotr - przewodniczący Zarządu Osiedla
4. Pogoda Irena - zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla
5. Ślęzak Marzena - sekretarz Osiedla
6. Jabłońska Elżbieta
7. Juszczyk Przemysław 
8. Karczmarz Grzegorz
9. Kawka Longinus
10. Klimkiewicz Barbara
11. Makasewicz Jerzy

 

kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
             tel. 22 44 33 808, faks 22 44 33 783 
             rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl