null

Kadencja 2012 - 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr  84/XVIII/2012  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Nowy Rembertów w następującym składzie:

Rada Osiedla (kadencja 26.02.2012 - 25.02.2016) 

1.   Choiński Stanisław – przewodniczący Rady Osiedla
2.   Hat Ewa – zastępca przewodniczącego Rady Osiedla 
3.   Zawiślak Andrzej - zastępca przewodniczącego Zarządy Osiedla
4.   Kaczyńska Maria – sekretarz Osiedla
5.   Cegliński Jan
6.   Majewski Zdzisław
7.   Pawłowska Barbara
8.   Potęga Witold
9.   Świniarski Andrzej
10. Zadrożny Paweł
11. Zawistowski Wojciech

 

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
              tel. 22 44 33 808, faks 22 44 33 783
              rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl