null

Kadencja 2012 - 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr  81/XVIII/2012  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Stary Rembertów - Kolonia w następującym składzie:

Rada Osiedla (kadencja 3.03.2012 - 2.03.2016) 

1.   Abratański Piotr – przewodniczący Rady Osiedla
2.   Orzechowski Marcin – zastępca przewodniczącego Rady Osiedla
3.   Lis Tomasz – przewodniczący Zarządu Osiedla
4.   Sosiński Andrzej – zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla
5.   Siemiątkowska Anna – sekretarz Osiedla
6.   Kobiałka Krystyna
7.   Lis Przemysław
8.   Orpik Romuald
9.   Soszka Ewa
10. Szeląg Jolanta
11. Wrześniewska Teresa

 

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
             tel. 22 44 33 808, faks 22 44 33 783 
             rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl