null

Kadencja 2012 - 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr  80/XVIII/2012  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Polanka w następującym składzie:

Rada Osiedla (kadencja 28.02.2012 - 27.02.2016)

1.   Kożuchowska Joanna – przewodnicząca Rady Osiedla
2.   Smolińska Iwona – zastępca przewodniczącej Rady Osiedla
3.   Mierzejewska Agnieszka – przewodnicząca Zarządu Osiedla
4.   Miernicki Ireneusz – zastępca przewodniczącej Zarządu Osiedla
5.   Olszewska Lidia – sekretarz Osiedla
6.   Brzeziński Robert
7.   Dębski Anhelli
8.   Klejnowski Ryszard
9.   Paprocki Marcin
10. Piszczek Józef
11. Tomaszewski Adam

 

kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
             tel. 22 44 33 808, faks 22 44 33 783 
             rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl