null

Kadencja 2012 - 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr  82/XVIII/2012  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Pocisk w następującym składzie:

Rada Osiedla (kadencja 24.02.2012 - 23.02.2016) 

1.   Kumięga Bożena - przewodnicząca Rady Osiedla
2.   Sypuła Dominik - zastępca przewodniczącej Rady Osiedla
3.   Pogorzelski Alfred - przewodniczący Zarządu Osiedla
4.   Mingielewicz Urszula - zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla
5.   Górska Anna - sekretarz Osiedla
6.   Cymbalista Elżbieta
7.   Koziarski Jacek
8.   Kumięga Agata
9.   Piwowar Justyna
10. Prończuk Mariusz
11. Sobielarski Mirosław

 

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
              tel. 22 44 33 808, faks 22 44 33 783
              rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl