null

Kadencja 2012 - 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

kk

kk

kk

W wyniku wyborów zarządzonych uchwałą nr 83/XVIII/2012 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonano wyboru Rady Osiedla Kawęczyn-Wygoda w następującym składzie:

Rada Osiedla (kadencja 19.02.2012 - 18.02.2016) 

1.   Jarzęcki Marek – przewodniczący Rady Osiedla
2.   Szczepanik Stanisław – zastępca przewodniczącego Rady Osiedla
3.   Domańska Sylwia – przewodnicząca Zarządu Osiedla
4.   Niemyjski Henryk – zastępca przewodniczącej Zarządu Osiedla
5.   Szczerkowska Aleksandra – sekretarz Osiedla
6.   Babska Anna 
7.   Bogusławski Maciej
8.   Chmielewski Zbigniew (mandat wygaszony uchwałą nr 8/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.) 
9.   Orliński Krzysztof
10. Styńska Aneta
11. Szczepański Dariusz
12. Zbieć Bogdan

 

Kontakt: al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa
              tel. 22 44 33 808, faks 22 44 33 783
              rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl, www. rembertow.waw.pl