null

Radni Dzielnicy (2010 - 2014)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl

 

Burtniak Barbara
KWW Mieszkańcy
Okręg wyborczy nr 3

Pracowała w komisjach: Bezpieczeństwa (wiceprzewodnicząca); Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Mieszkaniowej 

 

 

Mariusz Chłopik radny Dzielnicy Rembertów

Chłopik Mariusz
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 3

Pracował w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (wiceprzewodniczący); Samorządowej 

 

 

Górczyński Mirosław
KW SLD
Okręg wyborczy nr 1

Pracował w komisjach: Bezpieczeństwa (przewodniczący); Rewizyjnej; Infrastruktury Technicznej i Budżetu

 

 

Hanak Maria Bogdan
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 1

Pracował w komisjach: Infrastruktury Technicznej i Budżetu (przewodniczący); Bezpieczeństwa

 

 

Iwanicki Maciej Andrzej
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 2

Pracował w komisjach: Samorządowej (wiceprzewodniczący); Rewizyjnej

 

 

 

Kaczyński Michał
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 3

Pracował w komisjach: Infrastruktury Technicznej i Budżetu; Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

 

Kasprzewski Andrzej Zbigniew
KW "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 1

Pracował w komisjach: Bezpieczeństwa; Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 

 

Korneluk Leszek
KWW Dla Rembertowa
Okręg wyborczy nr 3

Pracował w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (przewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu; Samorządowej; Mieszkaniowej

 

 

Kowalczuk Stanisław 
KWW Dla Rembertowa
Okręg wyborczy nr 1

Pracował w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju; Infrastruktury Technicznej i Budżetu; Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

 

 

Magnucki Zbigniew 
KW SLD
Okręg wyborczy nr 1

Pracował w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju; Infrastruktury Technicznej i Budżetu  

 

 

Melak Jakub 
KWW Dla Rembertowa
Okręg wyborczy nr 2

Pracował w komisjach: Rewizyjnej; Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju (wiceprzewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu; Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

 

 

Osiński Krzysztof
KWW Mieszkańcy
Okręg wyborczy nr 2

Pracował w komisjach: Bezpieczeństwa; Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju (wiceprzewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu

 

 

 

Piotrowski Arkadiusz
KW "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 2

Pracował w komisjach: Samorządowej (przewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu (wiceprzewodniczący); Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju 

 

 

Leszek Piórkowski radny Dzielnicy Rembertów

Leszek Piórkowski
KWW DLA REMBERTOWA
Okręg wyborczy nr 1

Pracował w komisjach: Samorządowej (wiceprzewodniczący); Rewizyjnej; Mieszkaniowej

 

 

 

Piwowar Stanisław
KW SLD 
Okręg wyborczy nr 3

Pracował w komisjach: Rewizyjnej (przewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Samorządowej 

 

 

 

Samociuk Jadwiga
KW "Lepszy Rembertów"
Okręg Wyborczy nr 3

Pracowała w komisjach: Rewizyjnej; Mieszkaniowej

 

 

 

Soszka Stefan
KW "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 2

Pracował w komisjach: Bezpieczeństwa (wiceprzewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu (wiceprzewodniczący); Mieszkaniowej (przewodniczący)

 

 

 

Justyna Ślusarczyk radna Dzielnicy Rembertów

Ślusarczyk Justyna 
KWW DLA REMBERTOWA
Okręg wyborczy nr 3

Pracowała w komisjach: Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (wiceprzewodnicząca); Infrastruktury Technicznej i Budżetu 

 

 

 

Zawadzka Barbara 
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 2

Pracowała w komisjach: Bezpieczeństwa; Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  

 

 

 

Ziętek Marcin Łukasz
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 2

Pracował w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju; Oświaty Kultury i Spraw Społecznych 

 

 

 

Zyga Michał 
KW "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 1

Pracował w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju (przewodniczący); Infrastruktury Technicznej i Budżetu; Mieszkaniowej

 

 

Wykaz radnych, którym wygaszono mandaty w kadencji 2010-2014

Agnieszka Kądeja,  KW "Lepszy Rembertów", okręg wyborczy nr 2, uchwała nr 6/II/2010  Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 29 grudnia 2010 r.

Mieczysław Golónka, KWW Dla Rembertowa, okręg wyborczy nr 1, uchwała nr 132/XXXVII/2013 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 27 lutego 2013 r.

Józef Melak, KWW Dla Rembertowa, okręg wyborczy nr 3, uchwała nr 133/XXXVII/2013 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 27 lutego 2013 r.

Barbara Zawadzka, KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy nr 2, uchwała nr 179/LVI/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 20 maja 2014 r.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.