null

Radni Dzielnicy (2006 - 2010)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl

 

1. Burtniak Barbara
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 3
Pracowała w komisjach:
Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu 
Doraźna Komisja Statutowa

2. Cegielska Jadwiga
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg Wyborczy nr 3
Pracowała w komisjach:  
Komisja Rewizyjna
Doraźna Komisja Statutowa - wiceprzewodnicząca

3. Kaczyński Michał
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach:
Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju
Doraźna Komisja Statutowa 

4. Kądeja Agnieszka
KW Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 2
Pracowała w komisji:
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 

5. Knorowska Maria
KW Wyborców Samorządny Rembertów
Okręg wyborczy nr 1
Pracowała w komisjach:
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych - wiceprzewodnicząca
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 

6. Korneluk Leszek
KW WPS Nasze Miasto
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach:
Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu
Komisja Kultury i Promocji Dzielnicy

 

7.Kowalczuk Stanisław Wacław
KW WPS Nasze Miasto
Okręg wyborczy nr 1
Pracowal w komisjach:
Komisja Rewizyjna - wiceprzewodniczący
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych - przewodniczący
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 

 

8. Łata Krzysztof Jerzy
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisjach:
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych - przewodniczący

9. Magnucki Zbigniew Stanisław
KKW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci
Okręg wyborczy nr 1
Pracował w komisjach:
Komisja Rewizyjna
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju - przewodniczący

10. Melak Jakub Robert
KW WPS Nasze Miasto
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach:
Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych
Doraźna Komisja Statutowa

11. Miernicki Ireneusz
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 1
Pracował w komisjach:
Komisja Rewizyjna - przewodniczący
Komisja Kultury i Promocji Dzielnicy
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju - wiceprzewodniczący

 

 

12. Osińska Bożena
KWW Mieszkańców Rembertowa
Okręg wyborczy nr 2
Pracowała w komisjach:
Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu - przewodnicząca
Komisja Kultury i Promocji Dzielnicy - wiceprzewodnicząca
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

13. Osłowski Piotr Stanisław
KWW Samorządny Rembertów
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach:
Komisja Rewizyjna
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

14. Piotrowski Arkadiusz
KW Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach:
Doraźna Komisja Statutowa
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

15. Rogoń Ewa Wanda
KKW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci
Okręg wyborczy nr 1
Pracowała w komisjach:
Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 

 

 

16. Sierzpowski Mirosław
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisji:
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

17. Szeląg Małgorzata Antonina
KW WPS Nasze Miasto
Okręg wyborczy nr 2
Pracowała w komisjach:
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja Kultury i Promocji Dzielnicy - przewodnicząca
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

18. Sobczyk Waldemar Wojciech
KW Platforma Obywatelska RP
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach:
Komisja Kultury i Promocji Dzielnicy
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

 

 

19. Śliwka Mirosława Barbara
KWW Samorządny Rembertów
Okręg wyborczy nr 3
Pracowała w komisjach:
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych - wiceprzewodnicząca
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju
Doraźna Komisja Statutowa - przewodnicząca

20. Tymoszuk Zbigniew Bogusław
KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 3
Pracował w komisji:
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

21. Zyga Michał
KW Stowarzyszenia "Lepszy Rembertów"
Okręg wyborczy nr 2
Pracował w komisjach:
Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu - wiceprzewodniczący
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju