null

Komisje Rady Dzielnicy (2006 - 2010)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl 

 

KOMISJE RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

 

Komisja Rewizyjna


Ireneusz Miernicki - przewodniczący
Stanisław Kowalczuk- wiceprzewodniczący komisji
Jadwiga Cegielska
Zbigniew Magnucki
Piotr Osłowski
 

 

Komisja Infrastruktury Technicznej i Budżetu

Bożena Osińska - przewodnicząca
Michał Zyga - wiceprzewodniczący komisji
Barbara Burtniak
Michał Kaczyński
Leszek Korneluk
Jakub Melak
Ewa Rogoń

 

Komisja Kultury i Promocji Dzielnicy

Małgorzata Szeląg - przewodnicząca
Bożena Osińska - wiceprzewodnicząca komisji
Leszek Korneluk
Ireneusz Miernicki
Waldemar Sobczyk
 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Publicznych

Stanisław Kowalczuk - przewodniczący
Maria Knorowska - wiceprzewodnicząca komisji
Krzysztof Łata
Jakub Melak
Mirosława Śliwka
 

 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Krzysztof Łata - przewodniczący
Mirosława Śliwka - wiceprzewodnicząca komisji
Michał Kaczyński
Maria Knorowska
Ewa Rogoń
Małgorzata Szeląg
 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju

Zbigniew Magnucki - przewodniczący komisji
Ireneusz Miernicki - wiceprzewodniczący komisji
Michał Kaczyński
Agnieszka Kądeja
Maria Knorowska
Stanisław Kowalczuk
Bożena Osińska
Piotr Osłowski
Arkadiusz Piotrowski
Mirosław Sierzpowski
Waldemar Sobczyk
Małgorzata Szeląg
Mirosława Śliwka
Zbigniew Tymoszuk
Michał Zyga
 

 

Doraźna Komisja Statutowa

Mirosława Śliwka - przewodnicząca
Jadwiga Cegielska - wiceprzewodnicząca komisji
Barbara Burtniak
Michał Kaczyński
Jakub Melak
Arkadiusz Piotrowski