null

Jest ZRiD dla estakady na Marsa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
15 grudnia Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił, że Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, jaką jest estakada służąca do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. Decyzja umożliwi przystąpienie do trzeciego i ostatniego etapu przebudowy tych ulic.
Podejmowane działania 
20 marca 2020 r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD. Wniosek zawierał braki formalne, dlatego pismem z 18 maja 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wezwał inwestora do jego uzupełnienia. 29 czerwca 2020 r. wniosek został uzupełniony. 21 września 2020 r. zostało wydane postanowienie, w którym wojewoda nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej. 24 listopada br. uzupełniony projekt budowlany został przekazany do Wojewody Mazowieckiego.
Kto wybuduje estakadę 
Przypominamy, że chętnych do wybudowania drugiej estakady na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej jest 11 firm (wartość ofert waha się od 57,1 mln zł a 72,2 mln zł.), trzy oferty mieszczą się w zaplanowanej kwocie 59,8 mln zł.: konsorcjum Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal z kwotą 57,122 mln zł (najtańsza oferta), Strabag – 58,418 mln zł oraz konsorcjum Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty oraz Budownictwo – 58,696 mln zł. Obecnie trwają prace komisji przetargowej. Przewidujemy, że podpisanie umowy na budowę nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację zadania.
Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.