null

Jaki Program wspierania rodziny? Jaki Program działań dla osób z niepełnosprawnościami? Konsultacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa opracowało projekt Programu wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024 oraz projekt Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku. Teraz czas na konsultacje społeczne.

Projekt Programu wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024

Dzięki realizacji Programu zapewnimy wsparcie dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Do osiągnięcia tego celu będziemy dążyć poprzez rozwój systemu wpierania rodzin przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Chcemy dostosowywać system do zmieniających się potrzeb i skali problemu. Chcemy zwiększać dostępność i jakość usług dla rodzin, aby wzmacniać kompetencje rodziców oraz rozwój ich dzieci. 

Główne cele Programu dotyczyć będą następujących obszarów:

Dostosowania oferty wsparcia dziennego do potrzeb dzieci i młodzieży.
Wzmacniania samodzielności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin.
Zintegrowania usług środowiskowych wspierających rodziny z dziećmi.
Konsultacje będą trwały do 15 kwietnia 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

  1. Prześlij nam swoją opinię na adres profilaktyka@um.warszawa.pl do 15 kwietnia 2022 r.
  2. Porozmawiajmy na otwartym spotkaniu on-line: 4 kwietnia 2022 (poniedziałek), godz. 17-19 w aplikacji ZOOM – dowiesz się więcej o Programie i możesz zabrać głos w dyskusji.

W spotkaniu on-line w aplikacji ZOOM może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, prześlij zgłoszenie najpóźniej jeden dzień przed spotkaniem na profilaktyka@um.warszawa.pl Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumaczenia spotkania na język migowy, prosimy o wcześniejsze przekazanie takiej informacji przy zgłoszeniu.

na YouTube – możesz oglądać spotkanie i zadawać pytania na czacie

  1. Zadzwoń na dyżur konsultacyjny pod numerem telefonu 22 443 14 74, 6 kwietnia 2022 (środa), godz. 12.00-18.00 oraz 13 kwietnia 2022 (środa), godz.12.00-18.00

Projekt Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku.

Dzięki realizacji Programu wesprzemy osoby, które potrzebują  pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu. Będziemy wzmacniać autonomię oraz możliwość samorealizacji osób z niepełnosprawnościami. Działania będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób o ograniczonej samodzielności z poszanowaniem ich godności. Docenimy wkład i wysiłek opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych i stworzymy usługi wsparcia i opieki wytchnieniowej blisko domu.

Cele Programu dotyczą trzech obszarów:

rozwijania usług wspierających osoby, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania
rozwijania oferty blisko domu dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
wsparcia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami
 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

  1. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line, 6 kwietnia (środa) o godz. 17 na YouTube – możesz oglądać spotkanie i zadawać pytania na czacie, na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz najpóźniej jeden dzień przed spotkaniem na samodzielni@um.warszawa.pl.Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.
  2. Spotkanie z tłumaczeniem w polskim języku migowym (PJM)
  3. Zadzwoń na dyżur telefoniczny pod numer 22 443 02 33 , 31 marca (czwartek) w godz. 17 – 19
  4. Możesz nam też przesłać opinię o projekcie na samodzielni@um.warszawa.pl do 13 kwietnia. 

Szczegóły na stronie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/