null

Jaki plan dla obszaru Nowego Rembertowa?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym dla obszaru Nowego Rembertowa. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę.

W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej: https://architektura.um.warszawa.pl/

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić. Więcej informacji o tym planie:

Obszar objęty uchwałą obejmuje powierzchnię około 86,5 ha i położony jest w Dzielnicy Rembertów, ograniczony jest:
- od północy - ul. Bellony,
- od wschodu - ul. Działyńczyków, ul. Grzybową i ul. Wspólną (Dzielnica Wesoła),
- od południa - ul. Płatnerską,
- od zachodu - ul. Dowódców oraz pasem działek w drugiej linii zabudowy po wschodniej stronie ul. Jaworzniaków.
Na obszarze opracowania można wyróżnić przestrzenie o czytelnym sposobie użytkowania: tereny usług, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Podstawowe założenia planu:
- uporządkowanie zabudowy, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego
- kształtowanie właściwej struktury przestrzennej poprzez ustalenie parametrów i wskaźników zabudowy i zasad zagospodarowania terenu
- ograniczenie możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej w terenach o przewadze zabudowy jednorodzinnej,
- zabezpieczenie wartościowych terenów zieleni przed zabudową,

Konsultacje społeczne trwają od 24 czerwca do 29 lipca  2021 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczasspotkania on-line.

 1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót. Tekst i rysunek projektu planu będą dostępne od 24 czerwca.

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

 2. Porozmawiajmy:

na dyskusji on-line 30 czerwca (środa) o godz. 17:00:
        na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

        na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

     na dyżurze telefonicznym projektanta planu w  piątki 25 czerwca i, 2 i 9 lipca w godzinach 12.00 - 15.00,  pod numerem 22 325 81 08
 3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 29 lipca  2021r.

 Kto może złożyć uwagi do planu?

 Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak złożyć uwagi do planu?

    podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
    mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
    drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
    osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
    możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu,
 Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.