null

Jak zmieni się statut dzielnicy Rembertów?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje społeczne wynikają z Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Nr 27/V/2019 z dnia 13.02.2019 r. w związku z uchwałą Nr VI/64/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy.

Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 11 marca 2019 roku:

- Elektronicznie na adres: rembertow.konsultacje@um.warszawa.pl

- Pisemnie na adres: gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401 Warszawa

- Osobiście w Punkcie Konsultacyjnym w Wydziale Obsługi Mieszkańców pok. 112

• poniedziałek 25.02.2019 w godz. 16.00-18.00

• poniedziałek 4.03.2019 w godz. 14.00-16.00

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. nadania statutów dzielnicom
2. Projekt zmian w statucie Dzielnicy Rembertów
3. Statut Dzielnicy Rembertów

Załączniki: