null

Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak przygotować pracowników do sytuacji w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki, ułatwić im przeprowadzenie właściwej oceny zagrożenia, a tym samym zminimalizować jego skutki?

Mając na uwadze zagrożenia związane z możliwością odebrania przesyłki mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne lub zagrożenie wybuchem, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy opracowało plakat instruktarzowy „Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki”.

 

Załączniki: