null

IX Zumbertów IX Hawaje Party - Maraton Zumba Fitness 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11.06.2022 17:30 - 11.06.2022 19:30
Szkoła Podstawowa nr 189, Dwóch Mieczy 5, Warszawa

Zapraszamy na dziewiątą już edycję ZUMBertów IX Hawaje Party - Maraton Zumba Fitness 2022. Wydarzenie odbędzie się 11.06.2022 w godz. 17.30 - 19.30 w Szkole Podstawowej nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5 (wejście od ul. Przedświt).

Szykujmey się do lata i wchodzimy w gorące klimaty! Tym razem hawajks astylówka jest mile widziana! 
2 godziny niesamowitej zabawy i setki spalonych kalorii z niesamowitymi instruktorami. Będą: Marta Miros, Kasia Gnich i Robert Pochała.
Na uczestników czeka pakiet zumbowy: startowy woda i baton oraz pamiątkowe opaski.

Zapisy i informacje: studio@artdance.waw.pl, tel lub sms: 724 663 916 lub 517 267 927.
Organizatorami imprezy są: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Artdance & Artfit
* *Każdy uczestnik imprezy powinien zapoznać się z regulaminem maratonu, dostępnym w wydarzeniu na facebooku oraz na miejscu imprezy i podpisać go na miejscu


REGULAMIN MARATONU ZUMBA FITNESS – ZUMBERTÓW IX – 11.06.2022r
________________________________________
CEL
• Umożliwienie mieszkańcom z Dzielnicy Rembertów dostępu do bezpłatnej nauki tańca
i fitnessu
• Integracja społeczności lokalnej – mieszkańców Dzielnicy Rembertów
• Promowanie zdrowego trybu życia oraz podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
• Promocja Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
________________________________________
ORGANIZATOR
• Organizatorem Maratonu Zumba Fitness jest Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Studio Tańca Artdance
• Projekt finansuje Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
________________________________________
TERMIN I MIEJSCE
• Maraton odbędzie się w dniu 11.06.2022r. w godzinach 17.30 – 19.30 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie.
________________________________________
ZAPISY
• Zapisu na Maraton można dokonać:
- drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: studio@artdance.waw.pl,
- telefonicznie lub sms pod numerem724 663 916 lub 517 267 927
- osobiście w dniu Maratonu u organizatora.
________________________________________
UCZESTNICTWO
• W Maratonie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej lat 18, nie posiadające przeciwskazań medycznych do udziału w Maratonie.
• Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w Maratonie jedynie za zgodą opiekuna prawnego.
• Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Maratonie jedynie pod opieką opiekuna prawnego.
• Wszyscy uczestnicy maratonu oraz ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z ich wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmie wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji imprez organizowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
• Podczas Maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.
• Liczba miejsc jest ograniczona.
________________________________________
OPŁATY
• Udział w Maratonie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.
________________________________________
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
• Podczas Maratonu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas Maratonu obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy.
• Użytkowanie hali i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem.
• Uczestnicy Maratonu zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach.
• Zniszczenie mienia w pomieszczeniach udostępnionych do odbycia się Maratonu spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.
• We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania maratonu z przyczyn losowych.
• Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
________________________________________
Kontakt do organizatora:
Marta Miros
tel. 724 663 916, e-mail: studio@artdance.waw.pl 

Plakat zapraszający na IX ZUMBertów. Trzy zdjęcia instruktorów zumby na tle hawajskich palm i kwiatów.
IX Maraton Zumba Fitness w Rembertowie