null

IX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

IX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 20 maja 2015 roku o godzinie 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.
Sesja Rady Dzielnicy będzie transmitowana on-line.

 

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj lub na stronie: http://www.rembertow.waw.pl/multimedia.html.

Archiwalne nagranie sesji kliknij link tutaj.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad VI, VII i VIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana V – druk nr 51.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana V – druk nr 52.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 47
6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 50
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku – druk nr 48
8. Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku – druk nr 49
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji. 

 
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
25/IX/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana V  20-05-2015  szczegóły
26/IX/2015  wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – zmiana VI  20-05-2015  szczegóły 
27/IX/2015  wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20-05-2015  szczegóły 
28/IX/2015 utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 20-05-2015 szczegóły
29/IX/2015 zmiany uchwały nr 165/LII/2014 Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku 20-05-2015 szczegóły
       

Protokół z IX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: