null

IX Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

IX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 13 maja 2011 roku o godzinie 8.00 w sali komunowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie IX sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 59
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 60
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Dokończenie IX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 19 maja 2011 roku o godz. 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera" 28.

punkty porządku obrad IX sesji, które pozostały do zrealizowania:

2. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 59
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 60
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Protokół z IX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: