null

IX sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 12 czerwca 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

IX sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 12 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Szczegóły dot. prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy publikowane są na stronie internetowej www.rembertow.esesja.pl 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Osiedla „Stary Rembertów” jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 57.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 58.
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad zrealizowany:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Projekt stanowiska w sprawie trzydziestej rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku – druk nr 61.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Osiedla „Stary Rembertów” jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 57.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/2018 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 58.
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Uchwały i stanowisko Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2019 roku

Protokół z IX sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: