null

IV Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

IV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się 10 lutego 2011 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28. 

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie IV Sesji.
2. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 25.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 21.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania dzielnicowego załącznika do budżetowego za rok 2010" - druk nr 26.
7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 22.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2011 rok - druk nr 23.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na I półrocze 2011 roku - druk nr 24.
10. Roczne sprawozdanie z realizacji sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w Dzielnicy Rembertów w 2010 roku - druk nr 27.
11. Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, informacje.
14. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia          szczegóły
16/IV/2011 obsadzenia mandatu radnego 10-02-2011 szczegóły 
17/IV/2011 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy 
na 2011 rok
10-02-2011 szczegóły 
18/IV/2011  przyjęcia sprawozdania z wykonania
dzielnicowego załącznika budżetowego za 2010 rok
10-02-2011 szczegóły 
19/IV/2011 planu pracy Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy na 2011 rok
10-02-2011 szczegóły 
20/IV/2011 zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy na 2011 rok
10-02-2011 szczegóły 
21/IV/2011 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
10-02-2011 szczegóły 

Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: