null

IV sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

IV sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 7 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad II i III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie wniosków do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 22
4. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wniosków do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 22
3. Informacja Zarządu Dzielnicy z prac w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
18/IV/2018  wniosków do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy  2019-01-07  szczegóły 

Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: