null

Interpelacje i zapytania Radnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl

 

Zgodnie ze Statutem Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy radni mają prawo składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.