null

Informacja z wykonania budżetu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2018 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2017 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2016 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2015 r.


Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2014 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2013 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2012 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2011 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2010 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2009 r.

Wykonanie budżetu dzielnicy Rembertów w 2008 r.