null

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer ogłoszenia: 46732 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42838 - 2016 data 25.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM, pok. 112.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM, pok. 112.

Załączniki: