null

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numer ogłoszenia: 356094 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 346490 - 2015 data 17.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM, pok 112.

Załączniki: