null

Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r.  publikujemy zestawienia dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale Architektury i Urbanistyki:

2023 rok

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

 • styczeń (.xls)
 • w lutym nie wydano żadnej decyzji
 • marzec (.xls)
 • kwiecień (.xls)
 • w maju nie wydano żadnej decyzji
 • czerwiec (.xls)
 • w lipcu nie wydano żadnej decyzji
 • w sierpniu nie wydano żadnej decyzji

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

 • w styczniu nie wydano żadnej decyzji
 • w lutym nie wydano żadnej decyzji
 • w marcu nie wydano żadnej decyzji
 • w kwietniu nie wydano żadnej decyzji
 • w maju nie wydano żadnej decyzji
 • w czerwcu nie wydano żadnej decyzji
 • w lipcu nie wydano żadnej decyzji
 • w sierpniu nie wydano żadnej decyzji

2022 rok

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

 • w styczniu nie wydano żadnej decyzji
 • w lutym nie wydano żadnej decyzji
 • w marcu nie wydano żadnej decyzji
 • kwiecień (.xls)
 • maj (.xls)
 • czerwiec (.xls)
 • lipiec (.xls)
 • sierpień (.xls)
 • we wrześniu nie wydano żadnej decyzji
 • w październiku nie wydano żadnej decyzji
 • w listopadzie nie wydano żadnej decyzji
 • w grudniu nie wydano żadnej decyzji

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

 • w styczniu nie wydano żadnej decyzji
 • w lutym nie wydano żadnej decyzji
 • w marcu nie wydano żadnej decyzji
 • w kwietniu nie wydano żadnej decyzji
 • w maju nie wydano żadnej decyzji
 • w czerwcu nie wydano żadnej decyzji
 • w lipcu nie wydano żadnej decyzji
 • w sierpniu nie wydano żadnej decyzji
 • we wrześniu nie wydano żadnej decyzji
 • w październiku nie wydano żadnej decyzji
 • w listopadzie nie wydano żadnej decyzji
 • w grudniu nie wydano żadnej decyzji


2021 rok

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

2020 rok

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim