null

Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale Architektury i Urbanistyki:

2022 rok

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

  • w styczniu nie wydano żadnej decyzji
  • w lutym nie wydano żadnej decyzji
  • w marcu nie wydano żadnej decyzji
  • kwiecień (.xls)
  • maj (.xls)

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

  • w styczniu nie wydano żadnej decyzji
  • w lutym nie wydano żadnej decyzji
  • w marcu nie wydano żadnej decyzji
  • w kwietniu nie wydano żadnej decyzji
  • w maju nie wydano żadnej decyzji


2021 rok

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

2020 rok

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim