null

Informacja o inwestycjach drogowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przekazujemy informacje na temat inwestycji drogowych: budowy ulicy Sztukatorskiej, Kaletniczej, Kołodziejskiej i Pontonierów.

  1. Budowa ul. Sztukatorskiej – do wykonania zostały prace związane z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej w rejonie skrzyżowania z ul. Kordiana, ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na wcześniej położonej warstwie wiążącej, budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Kordiana oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Na przejściach dla pieszych pojawią się pasy ostrzegawcze z żółtych płyt typu „lego”. Obecnie wykonano 90% zakresu zadania. Termin zakończenia umowy to 30.05.2022 r., ale w przypadku dobrych warunków pogodowych termin zakończenia realizacji inwestycji ulegnie skróceniu. Dotychczas wybudowano jednostronny chodnik, przebudowano 16 słupów oświetleniowych, przyłącza gazowe do posesji, wybudowano kanalizację deszczową. Budowę ulicy prowadzono równolegle z budową wodociągu, w ramach podpisanego w 2020 r. przez zarząd dzielnicy porozumienia i w 2021 r. umowy z MPWIK. W trakcie realizacja zadania była konieczność dostosowania projektu do nowych wymogów Innogy, co uniemożliwiło zakończenie budowy w ubiegłym roku. 
  2. Budowa ul. Kaletniczej – do wykonania zostały prace związane z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Madziarów, ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na wcześniej położonej warstwie wiążącej, zagospodarowanie zieleni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Termin zakończenia umowy to 30.04.2022 r., ale  w przypadku dobrych warunków pogodowych termin ulegnie skróceniu. Obecnie wykonano 90% zakresu zadania.Zakres zadania obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, chodnik z betonowych płyt chodnikowych 50/50 po północno–zachodniej stronie ulicy o szerokości 2,0-3,0 m, pobocza z płyt ażurowych EKO, wjazdów, oświetlenie oraz na całej długości drogi kanalizację deszczową. Ponadto w ramach zadania wykonano nowy przystanek autobusowy Szafarzy 02 przy ul. Paderewskiego.
  3. Budowa ul. Kołodziejskiej – trwają prace związane z usunięciem kolizji przy skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską. W kolejnym etapie zostanie dokończona budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku ul. Chełmżyńskiej oraz rozpocznie się budowa ulicy Kołodziejskiej od ul. Chełmżyńskiej na odcinku 250 metrów. Dalsze prace uzależnione są od obecnie prowadzonego postępowania odwoławczego dot. pozyskania nieruchomości od mieszkańca. W związku z powyższym trudno określić ostateczny termin zakończenia realizacji całego zadania. Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej jest realizowana przez dzielnicę i MPWiK.
  4. Przebudowa ul. Pontonierów – do wykonania zostały prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zieleni. Termin zakończenia umowy to 15.07.2022 r., ale  w przypadku dobrych warunków pogodowych termin ulegnie skróceniu. Obecnie wykonano 90% zakresu zadania. Remontem objęty jest odcinek od ul. Czerwonych Beretów do ul. Gierczak. W jego ramach zaplanowano: wymianę całej konstrukcji nawierzchni jezdni, która będzie miała szerokość 5,5 m i nawierzchnię bitumiczną, remont fragmentu chodnika oraz części zjazdów, które uzyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej i mieszanki mineralno-bitumicznej. Remontowany chodnik będzie wykonany z płyt betonowych 50/50/7, wykonanie wpustów deszczowych, studni chłonnych oraz studni kanalizacyjnej wraz z połączeniem projektowanych wpustów deszczowych do kanalizacji deszczowej.