null

III sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
24.06.2022 10:00 - 24.06.2022 12:04
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401, Warszawa

III sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela “Montera” 28.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad II posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okres kadencji 2021 – 2024.
 6. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s integracji ze środowiskiem .
 7. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s promocji działań w sferze poznawczo – intelektualnej.
 8. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywności fizycznej.
 9. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s działalności artystyczno –  kulturalnej.
 10. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 11. Oświadczenia, komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap