null

III Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

III sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 stycznia 2015 roku o godzinie 17.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad I i II sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 9
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 10
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 11
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 13
7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 12
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z obrad I i II sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9 – druk nr 15
4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 9
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 10
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 11
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 13
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 12
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
6/III/2015  skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9 14-01-2015  szczegóły
7/III/2015  powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  14-01-2015  szczegóły
8/III/2015  ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  14-01-2015  szczegóły 
9/III/2015 ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 14-01-2015 szczegóły
10/III/2015 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 14-01-2015 szczegóły
11/III/2015 powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 14-01-2015 szczegóły

Protokół z III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: