null

III Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - 11 stycznia 2011 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
III sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się  11 stycznia 2011 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2011-2015 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Dzielnicę Rembertów - druk nr 12.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie nadania i zmiany nazw niektórych ulic i innych obiektów miejskich w m.st. Warszawie oraz zmiany niektórych uchwał - druk nr 13.
 4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 14.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 15.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 16.
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 17.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 18.
 9. Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad zrealizowany:

 1. Otwarcie III sesji.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2011-2015 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Dzielnicę Rembertów - druk nr 12.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie nadania i zmiany nazw niektórych ulic i innych obiektów miejskich w m.st. Warszawie oraz zmiany niektórych uchwał - druk nr 13.
 4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 14.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 15.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 16.
 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 17.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 18.
 9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - druk nr 20.
 10. Informacja Zarządu z prac w okresie miedzy sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 roku

Protokół z III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: