null

III sesja Rady Dzielnicy Rembertów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

III sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 13
4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 14
5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy– druk nr 15
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 16
7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 17
8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 18
9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – druk nr 19
10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 20
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji. 

 
 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia  szczegóły
10/III/2018  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  12-12-2018  szczegóły 
11/III/2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  12-12-2018 szczegóły
12/III/2018 powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 12-12-2018 szczegóły
13/III/2018 powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 12-12-2018 szczegóły
14/III/2018 powołania Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 12-12-2018 szczegóły
15/III/2018 powołania Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 12-12-2018 szczegóły
16/III/2018 powołania Komisji Samorządowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 12-12-2018 szczegóły
17/III/2018 powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  12-12-2018 szczegóły

Protokół z III sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: