null

II Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

II sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 15 grudnia 2014 roku o godzinie 8.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

 
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji
2. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 4.
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 5.
4. Zamknięcie sesji.

PORZĄDEK OBRAD ZREALIZOWANY 
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Dzielnicy o podjętych działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w al. Sztandarów przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 STO im. rotmistrza Witolda Pileckiego. 

2. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 4.
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – druk nr 5.
4. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
Numer w sprawie z dnia szczegóły
4/II/2014  wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  15-12-2014  szczegóły 
5/II/2014  wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  15-12-2014  szczegóły 
       

Protokół z II sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: