null

II Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - 28 grudnia 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
II sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się  28 grudnia 2010 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie II sesji.
  2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do wieloletniego programu inwestycyjnego m.st. Warszawy zadań o charakterze ogólnomiejskim z zakresu rozbudowy systemu drogowego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy- druk nr 10
  3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 4a
  4. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 5a
  5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 6a
  6. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 7a
  7. Zamknięcie sesji. 

Dokończenie II sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 roku o godz. 15.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera" 28.

Punkty porządku obrad II sesji, które pozostały do zrealiozwania:

  1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 6a
  2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - druk nr 7a
  3. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 28 i 29 grudnia 2010 roku

Protokół z II sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: