null

I Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - 10 grudnia 2014 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 10 grudnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy.
  2. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złozenie ślubowania przez radnych.
  4. Wybór Przewodniczacego Rady Dzielnicy.
  5. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy.
  6. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2014 roku.

Protokół z I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: