null

I Sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - 30 listopada 2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
I sesja Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbędzie się  30 listopada 2010 roku o godzinie 18.30 w sali konferencyjnej ratusza, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy i przekazanie przez niego prowadzenia sesji radnemu seniorowi.
  2. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. łożenie ślubowania przez radnych.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji. 

Dokończenie I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 roku o godz. 17.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera" 28.

Punkty porządku obrad I sesji, które pozostały do zrealiozwania:

5. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji. 

Dokończenie I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 23 grudnia 2010 roku o godz. 12.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera" 28.

Punkty porządku obrad I sesji, które pozostały do zrealiozwania:

5. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji. 

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2010 roku.

Protokół z I Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy